Zink-järn – Ett hållbart korrosionsskydd

Beständigt zink-järn bättre för miljön. Fundera en stund på hur det hade varit om metall hade rostat dubbelt så snabbt i jämförelse med vad det gör nu. Hur mycket hade livslängden på en bil förkortats till exempel? För att öka livslängden finns något som kallas förzinkning, att korrosionsskydda metall med en beläggning som gärna består av zink. För ett ännu starkare korrosionsskydd tillsätts järn under beläggningsprocessen.

Miljövänlig metall

Zink är en av de mest miljövänliga metaller du kan använda till korrosionsskydd. Till skillnad mot ren zink klarar zink-järn av högre temperaturer och lämpar sig därför bättre inom bland annat fordonsindustrin. Framför allt används korrosionsskydd zink-järn för utomhusbruk. I luften finns olika korrosiva ämnen som svavelföreningar och klorider. Dessa bidrar till en snabbare korrosionsprocess och därför är det beständigare korrosionsskyddet zink-järn att föredra.

Så fungerar korrosionsskydd

Zinkbeläggning är anodiskt och innebär att zink-järn som är en oädel metall offrar sig i förmån för metallen den skyddar. Detta kallas även för galvanisk pläterring och innebär att när två olika metaller möts skapas ett galvaniskt element mellan metallerna som gör att det oädla zink-järnet kommer korroderas istället för den andra metallen. Denna metod används på bland annat skruvar, beslag och olika plåtkonstruktioner.