Anlita elektriker

En av de allra vanligaste hantverkstjänsterna som vi köper in är när vi anlitar en elektriker. Det är ganska naturligt eftersom elektriciteten finns och behövs överallt i våra hem för att våra liv överhuvudtaget ska fungera. Det är dock en annan aspekt av elen som gör att vi inte gärna befattar oss med det på egen hand; klokt nog! Det är givetvis säkerhetsriskerna. Dels är det de risker som är förbundna med att hantera den elektriska strömmen och dels de risker som finns med felinstallationer; med bränder och farorna för liv och hälsa. Härtill kommer att försäkringen kanske inte gäller!

Vare sig det gäller att byta en strömbrytare eller dra elledningar bör man vara hundraprocentigt säker på att det hela blir riktigt. För att få ett elarbete utfört så att man känner sig trygg bör man alltså vända sig till någon som är certifierad. Det är inte några problem att finna dem. Problemet ligger i att hitta rätt person. Har man kommit så långt att man förstått att anlita en yrkesman är det ju sedan fråga om att få jobbet utfört i tid och till rätt pris.

Metoden är således att fråga fler än en. Berätta vad det är för jobb som ska göras och ta reda på hur mycket det kostar. Är det ett lite större arbete; omdragning, ny- eller tillbyggnad, bör man se till att få in en skriftlig offert. På Bygg.se hittar du många elföretag som du kan vända dig till för offert.

När man väl har bestämt sig för den man anser har gett den bästa offerten ska man alltid se till att det finns en certifierad behörighet. Dessa delas ut av Elsäkerhetsverket och man kan via elektrikerns behörighetsnummer (som han lämnar på uppmaning) få reda på att det finns en behörighet att utföra just de jobb man vill ha.