Renoveringsobjekt kräver lån

Lån till renovering av villa, fritidshus eller bostadsrätt blir i många fall ett privatlån då det saknas utrymme i bolånetaket. Privatlånet kan man redan ha varit i kontakt med eftersom detta sätt att låna även brukar nyttjas för att betala kontantinsatsen, hela eller delar.

trasigt tak

Köper man en nyproducerad fastighet brukar det inte komma till renoveringsbehov förrän efter tidigast 10 år eller mer. Men för en äldre fastighet kan behovet till förnyelse finnas redan vid köpet eller helt klart inom 10 år efter förvärvet. Om det gäller mycket gamla hus brukar exempelvis el och rördragningar vara något som direkt måste bytas ut. Räknar man då med kostnaden för sådana renoveringar redan innan köpet så blir ekonomin mycket lättare att hantera. För elarbeten och rördragningar bör fackmän anlitas, och dessa kostar en del även om ROT- avdraget kan användas till viss del. Det blir totalt fem stora delar att hantera när det kommer till att låna:

  • Fastighetens försäljningspris
  • Marknadsvärdet
  • Renoveringskostnaden
  • Hur mycket som banken är beredda att låna ut i bottenlån, topplån och privatlån (om det senare krävs, jämför i så fall lån med hjälp av Wasabi.nu)
  • Egen kontantinsats

Ta det lugnt med köp av renoveringsobjekt

Vad man av mäklare kan få hjälp med är att beräkna marknadsvärdet efter genomförda renoveringar. Detta brukar kosta omkring 2 000 kronor. Den befintliga värderingen är redan gjord i och med att säljaren anlitat mäklare. Med detta som stöd och bankens utlåtande om lån kan man upprätta en kalkyl för vad lånen kommer att ligga på i kostnad i slutänden. Det är viktigt för att kunna se vad månadskostnaden blir och om detta ryms i hushållsekonomin. Det är annars lätt att rusa åstad när man hittat sitt drömhus i perfekt läge och är beredda att kavla upp ärmarna för att sätta igång med reparationerna. I det läget är det lätt att glömma bort de ekonomiska aspekterna.