Kantpressning

Kantpressning av tunnplåt har medfört ett flertal positiva egenskaper när det kommer till att bearbeta plåt, både för utövaren, prisbilden och slutanvändaren. Det är så du kan beskriva bearbetandet och bockningen av plåt när du använder dig utav kantpressning.

Det finns tre olika metoder av plåtformning: dynformning, lyftbockning och prägling. En press, driven med hydraulik och styrd av två cylindrar skapar ett tryck mot plåtens yta. Ett över- och underverktyg förs sedan mot varandra, med ett utvalt plåtstycke emellan för att skapa önskad form. Hur du positionerar verktygen i förhållande till varandra resulterar sedan i olika bockvinklar. Beroende på typ av maskin och dess precision kan du formge ett stycke tunnplåt med en tusendels millimeter.

Kostnadseffektivt

Denna metod är den mest sparsamma, smidiga och precisa när det kommer till att formge plåt. Det ger dig som ska utföra arbetet stora möjligheter oavsett om du vill utvinna stora eller små detaljer. Kostnadseffektiviteten ökar när man arbetar med maskiner med exakt pricksäkerhet. Även du som kund vinner på utvecklingen. Tidigare har beställningar av mindre volymer påverkat priset negativt. Men med effektiviseringen av plåtformning kan uppdragstagaren bearbeta mindre volymer utan att du som beställare drabbas. Detta syr ihop kretsloppet positivt.