Svetsning och smide

En svetsare arbetar som regel inom byggbranschen eller som smed. För byggen gäller det främst arbeten med balkar och konstruktioner, vilka går under benämningen grovplåt. Smeder som arbetar inom byggen kallas ofta för stålbyggare, men som smed finns många olika arbetsområden och uppgifter. Här skall vi dock endast ta upp de som berör svetsning, vilket mestadels försiggår inom industrin.

Smeder och smidesverkstäder

Större industrier tillverkar oftast större metallarbeten medan smidesverkstäder ägnar sig åt mindre sorters arbeten. Dessa behöver dock inte vara enkla för det. Tvärtom kan det röra sig om mycket komplicerade svetsningsarbeten med metaller som rostfritt stål, svartjärn eller aluminium.

Smeder arbetar ofta med beställningsarbeten. Det kan vara detaljer för bland annat inredning eller utsmyckning. I fall där det rör sig om större skulpturer kan smeder få instruktioner av en konstnär för att utföra arbetet. De mest kunniga och kompetenta smederna har många strängar på sin lyra. Denne skall kunna olika svetsmetoder, ha kännedom om hur olika material fungerar och skall dessutom kunna kalkylera hur ett specifikt arbete skall utföras.

Smedens verktyg är vida varierande och kan även bestå av maskiner som valsar och gradsaxar. En del smeder arbetar med större fordon, inom lantbruk kan det handla om delar till plogar eller andra lantbruksredskap. De flesta smidesföretag är små med endast ett fåtal anställda.