Välkommen till Net VVS

Behöver du får hjälp att anlita en byggfirma eller letar du bara efter tips inför renoveringen eller nybygget? Processen att anlita en byggfirma för sin renovering och eller byggnation kan bli både tidsödande och kostsam om man inte tar sig tid med att verkligen tänka igenom alla aspekter. Det är därför bra om man ser sig om efter flera olika entreprenörer och begär in kostnadsförslag från samtliga.

byggfirma

Man bör också ha i åtanke huruvida man skall övervaka bygget som projektledare eller lämna över hela ansvaret till entreprenören. Det är därför särskilt viktigt att veta vilken funktion den nya byggnationen ska ha, och vad man förväntar sig av den. Ritningar på det hela – om man börjar från grunden och inte bara renoverar – är nog det bästa instrumentet. Det kan förstås också innebära en hög kostnad om man även måste beställa det jobbet. Det bör dock löna sig i längden då de flesta byggfirmor säkert tillhandahåller den tjänsten också, så att man inte behöver involvera ännu en samarbetspartner, exempelvis ett arkitektkontor.

När man väl har anlitat den byggfirma man bestämt sig för kan det reducera kostnaderna betydligt om man själv gör research och tillhandahåller materialet. Naturligtvis exklusive maskinparken.

Tidsaspekten för bygget är också viktig för den totala kostaden och den bör ju kunna hållas nere betydligt om allt material redan är på plats. Man kan inkludera en klausul i kontraktet som innebär en viss reduktion av den totala byggkostnaden om firman inte klarar att avsluta byggnationen inom avtalad tid och de bär ansvaret för detta.

Sålunda kan det hela sammanfattas med följande punkter:

  • Var noga med att jämföra olika priser och att begära in kostnadsförslag.
  • Gör din egen research av material etc.
  • Var klar från början över vad det är för typ av jobb du vill ha utfört.
  • För en löpande dialog med byggledaren.
  • Försök att vara på plats för en daglig kontroll.